Zoom In

ZOOM IN este un proiect de arte vizuale care poate fi accesat și vizionat exclusiv online.

Concept expozițional

Odată cu inventarea primului microscop de către fabricantul de ochelari Hans Jansen și fiul său Zacharias în anul 1590, cunoașterea despre lumea înconjurătoare devine mai extinsă,  noțiunea de „aproape” capătă noi sensuri, iar performanțele tehnice ale microscopului se înnoiesc permanent. Una dintre cele mai recente performanțe îî aparține lui Stefan Hell (născut la Arad, fost elev al Liceului Nikolaus Lenau din Timișoara), care, împreună cu alți doi cercetători, a obținut premiul Nobel pentru chimie în 2014 „pentru dezvoltarea microscopiei fluorescente cu super-rezoluție” făcând posibilă vizualizarea unei singure molecule.

Titlul expoziției, ZOOM IN, pornește de la una dintre cele mai des utilizate manevre din instrumentarul digital (calculator, tabletă, telefon, monitor TV etc), utilizată în diverse situații de creare, vizualizare și modificare a imaginii, în programele de calculator (word, photoshop, corel etc), în captarea și vizualizarea imaginilor fotografice sau de film, în focusarea unor detalii dintr-un ansamblu, în prelucrarea trucajelor, în reprezentarea sinedocă (un detaliu care poate înlocui întregul) etc. Într-o înțelegere figurativă, zoom in înseamnă și o cercetare mai aprofundată a unui anumit aspect, pentru a înțelege sensul unei situații date.

Proiectul se adresează artiștilor profesioniști contemporani români și străini care realizează lucrări pe dimensiuni mari precum și artiștilor care abordează în creația lor imagini ale macrouniversului sau imagini microscopice ale lumii animale/ vegetale/ minerale.  Artiștii, selectați în sistem curatorial, prezintă o imagine de ansamblu al unei lucrări reprezentative pentru creația lor, însoțită de o imagine macro cu detalii din lucrarea respectivă (detalii care la rândul lor pot deveni imagini vizuale cu o estetică proprie)

Lucrările vor fi prezentate pe o platformă de pe website-ul Diplomatic Art sub forma unui traseu expozițional pe care privitorul îl poate parcurge de pe orice dispozitiv cu acces la internet, în mai multe direcții, ca pe un spațiu real al unei galerii de artă.

Finanțator:
Consiliul Județean Timiș

Partener principal:
Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021

Parteneri:
– Asociația Lapsus
– Asociația T-act
– Tehnoarte Studio
– Digital Canvas – platformă digitală
– Grupul Avantpost

Modelul 3D al expoziției online a fost realizat de Aura Bălănescu – Tehnoarte Studio cu sprijinul sketchfab.com.

……………………………………………………………………

Exhibition Concept

Since the invention of the first microscope by the spectacles-maker Hans Jansen and his son Zacharias in 1590, the knowledge about the surrounding world became more extensive, the notion of “near” acquired new meanings, and the technical performances of the microscope were constantly renewed. One of the most recent performances belongs to Stefan Hell (born in Arad, former student of the Nikolaus Lenau High School in Timișoara), who, together with two other researchers, won the Nobel Prize in Chemistry in 2014 “for the development of fluorescent microscopy with superresolution” making it possible to visualize one single molecule.

The title ZOOM IN starts from one of the most commonly used maneuvers in digital instruments (computer, tablet, phone, TV monitor, etc.), used in various situations of creating, viewing and editing the image, in computer programs (word, photoshop, corel, etc.), in capturing and viewing photographic or film images, in focusing on details from an ensemble, in the processing of special effects, in the synedoc representation (a detail that can replace the whole), etc. In a figurative understanding, zoom in also means a more in-depth research of a certain aspect, in order to understand the meaning of a certain situation.

The project is addressed to contemporary Romanian and foreign professional artists who create large-scale works as well as to artists who approach in their creation images of the macro-universe or microscopic images of the animal /plant /mineral world. The artists, selected in a curatorial system, present one of their works accompanied by a photo with details of a certain part of the work (which becomes an image with an aesthetic of its own).

The works will be presented on the Diplomatic Art website in the form of an exhibition route that the viewer can take from any device with internet access, in several directions, similar to a real space.

Financer:
Timiș County Council

Main partner:
Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021

Partners:
– Asociația Lapsus
– Asociația T-act
– Tehnoarte Studio
– Digital Canvas – digital platform
– Avantpost.ro group

The 3D model of the online exhibition was created by Aura Bălănescu – Tehnoarte Studio with support from sketchfab.com.

Artiști participanți / Participating Artists:
Dacian Andoni (RO)
Rakesh Bani (IN)
Aura Bălănescu (RO)
Ciprian Chirileanu (RO)
Dana Constantin (RO)
Ștefan Curelici (RO)
Radostina Doganova (BG/ SK)
Matei Gaspar (RO)
Cosmin Haiaș (RO)
Jindal Ishu (IN)
Marius Jurca (RO)
Adriana Lucaciu (RO)
Livia Mateiaș (RO)
Linda Saskia Menczel (RO)
Liliana Mercioiu Popa (RO)
Renée Renard (RO)
Sorin Scurtulescu (RO)
Petrică Ștefan (RO)
Bogdan Tomșa (RO)
Miki Velciov (RO)