Si Muove

SI MUOVE este un proiect de arte vizuale care poate fi accesat și vizionat exclusiv online.

Concept expozițional

Conceptul pornește de la celebra expresie Eppur si muove / Și totuși se mișcă, aparținând omului de știință italian Galileo Galilei cu referire la mișcarea Pământului în jurul Soarelui.

Ideea de „mișcare” are multiple sensuri: înțelesul strict fizic, legat de schimbarea de poziție a unui obiect în timp; așa-numitele „mișcări imperceptibile” din propriul corp; expansiunea universului și legea lui Hubble; sensuri mai largi legate de migrație, transformare și dezvoltare (umană, socială,  științifică), sau de mișcarea în artă (artele cinetice, artele spectacolului) etc.

Ideea de „mișcare” induce un sentiment de libertate, dinamism, evoluție și inovație, iar ideea de „nemișcare” nu înseamnă doar repaos și introspecție, ci și restrângere, restricționare. Cel mai recent exemplu legat de efectele sociale și psihologice ale stării de nemișcare este cel al limitărilor drastice de deplasare datorate pandemiei Covid-19, resimțite de toată lumea.

Lucrările artiștilor vor fi prezentate pe site-ul Diplomatic Art sub forma unui traseu expozițional pe care privitorul îl poate parcurge de pe orice dispozitiv cu acces la internet (calculator, tableta, telefon), în mai multe direcții, ca pe un spațiu real al unei galerii de artă. Poate nu întâmplător această platformă este creată la Timișoara, unde, în 1961, a fost creat MECIPT, primul calculator electronic construit într-o universitate din România.

Finanțator:
Consiliul Județean Timiș

Partener principal:
Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021

Parteneri:
– Asociația Lapsus
– Asociația T-act
– Tehnoarte Studio
– Digital Canvas – platformă digitală
– Grupul Avantpost

Modelul 3D al expoziției online a fost realizat de Aura Bălănescu – Tehnoarte Studio cu sprijinul sketchfab.com.

……………………………………………………………………….

SI MUOVE is a visual arts project that can be accessed and viewed exclusively online.

Exhibition Concept

The concept starts from the famous expression Eppur si muove / And yet it moves by the Italian scientist Galileo Galilei with reference to the movement of the Earth around the Sun.

The idea of ​​”movement” has multiple meanings: the strictly physical meaning, related to the change of position of an object over time; the so-called “imperceptible movements” of one’s own body; the expansion of the universe and Hubble’s law; broader meanings related to migration, transformation and development (human, social, scientific), or to the movement in art (kinetic arts, performing arts), etc.
The idea of ​​”movement” induces a sense of freedom, dynamism, evolution and innovation, and the idea of ​​”stillness” means not only rest and introspection, but also restraint, restriction. The most recent example of social and psychological effects of immobility is the lock-down due to the Covid-19 pandemic, experienced by all of us.

The artists’ works will be presented on the Diplomatic Art website in the form of an exhibition route that the viewer can take from any device with internet access (computer, tablet, telephone), in several directions, as in a real space. Perhaps not coincidentally, this platform is created in Timisoara, where MECIPT, the first electronic computer built in a university in Romania, was created in 1961.

Financer:
Timiș County Council

Main partner:
Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021

Partners:
– Asociația Lapsus
– Asociația T-act
– Tehnoarte Studio
– Digital Canvas – digital platform
– Avantpost.ro group

The 3D model of the online exhibition was created by Aura Bălănescu – Tehnoarte Studio with support from sketchfab.com.

Artiști participanți / Participating Artists:

Olof Ahlström (SE)
Zsolt Asztalos (HU)
Rakesh Bani (IN)
Robert Baramov (BG)
Míriam Cantera (ES)
Ciprian Ciuclea (RO)
Julien Gardair (FR)
Remo Giatti (IT)
Elpida Hadzi-Vasileva (MK/UK)
Inga Heamägi (EE)
Ishu Jindal (IN)
Sun Young Kang (KR)
Dimo Kolibarov (BG)
Michel Mazzoni (FR)
Branislav Nikolić (RS)
Simona Nuţiu Gradoux (FR/RO)
Jelena Sredanovic (RS)
Reti Saks (EE)
Miki Velciov (RO)
Lenka Vilhelmova (CZ)